Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 35.172.201.102

1

0

1

1614
1614
11485
14768
29264
44032วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9:00 น. นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ กลุ่มอำนวยการดำเนินการจัดประชุมอบรมการรายงานระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 มีความรู้ ความเข้าใจ มีการดำเนินการและรายงานผลตามกำหนด ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3