Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.88.156.58

1

0

1

140
1117
1257
12276
16396
16396


วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 11:00น. นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการ แทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมทางไกล เรื่องสำรวจความต้องการใช้ DLTV ในโรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก เพื่อสำรวจข้อมูลจากโรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก ที่ขาดครูและ /หรือครูไม่ครบวิชาเอก ที่ประสงค์จะใช้ระบบ DLTV ในการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียน โดยทางมูลนิธิฯ จะสนับสนุน อุปกรณ์ ในการรับสัญญาน แผนการจัดการเรียนรู้และCD. จึงขอให้โรงเรียนที่ประสงค์จะขอรับสนับสนุน ยืนยัน ความต้องการให้ทางมูลนิธิได้ทราบความประสงค์. และเพื่อให้การส่งข้อมูลมีความสมบูรณ์ เรียบร้อยตามเจตนารมย์ ของการสำรวจ โดยสพฐ.จะส่งแบบสำรวจเพื่อให้โรงเรียนศึกษาทำความเข้าใจในระหว่างการประชุม ทาง OBEC Line 2018 ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3