Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.88.156.58

1

0

1

152
1117
1269
12276
16408
16408


วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 7.30น. นายดนัย เส้งสีแดง รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสากิจ และเอกชน ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน กิจกรรมเสวนายามเช้า จัดขึ้นเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ระหว่างผู้บริหาร ระดับสูงของจังหวัด กับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอทุกอำเภอ