Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 34.236.145.124

1

0

1

1213
1672
2885
10769
16715
16715


วันที่ 20 ธันวาคม 2561 นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการ แทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ต้อนรับคณะติดตามตรวจสอบ การดำเนินงานและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. เชิงประจักษ์ โดยมีนายเทิดศักดิ์ ถาวรสุทธิ์ ประธานกรรมการ นางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สตผ.สพฐ.และนางสาวฉัตรชนก จันทร์แย้ม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบการรายงานข้อมูล ของโรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 และโรงเรียนบ้านสาเมาะ สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ให้การตอนรับเป็นอย่างดี