Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 34.236.145.124

1

0

1

1244
1672
2916
10769
16746
16746


วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 9:00น. นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการ แทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2562 โดยจะทำการทดสอบขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการทดสอบเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3