Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.88.156.58

1

0

1

95
1117
1212
12276
16351
16351


วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 9:00น. นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการ แทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2562 โดยจะทำการทดสอบขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการทดสอบเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3