Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.84.182.112

1

0

1

1448
1891
6721
13161
24619
24619


วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 14.00น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมกรรมการประจำสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แจง และสร้างความตระหนักในบทบาท หน้าที่และภารกิจของคณะกรรมการประจำสนามสอบ ให้มีความพร้อม และ มั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ มีความเรียบร้อย โปร่งใส เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3