Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.84.182.112

1

0

1

1423
1891
6696
13161
24594
24594


วันที่​4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9:00น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฎิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการประเมินการอ่าน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2561 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศนโยบายและกำหนดมาตรการ เร่งรัดนักเรียนให้อ่านออก เขียนได้ อ่านเขียนคล่อง และสื่อสารได้ โดยมีการกำกับติดตามการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3