Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.88.156.58

1

0

1

49
1117
1166
12276
16305
16305

 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:30น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายดนัย เส้งสีแแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม ร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ ทั้งนี้นายณัทกร แก้วประชุม ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้มอบนโยบายและแนวทาง ในการปฏิบัติราชการ ให้มีความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทำงาน โดยการปฏิบัติงาน ต้องมีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ในการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3