Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.88.156.58

1

0

1

130
1117
1247
12276
16386
16386


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8:00 น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ. สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมหารือทบทวนแผนบูรณาการการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึง ความสำคัญในการร่วมมือและบูรณาการวางแผน จัดการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป./ สช./ กศน./ สพฐ./ สอศ./ สกอ.) โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ศบป.จชต. ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ภาพจาก: นายเปาซัน โดตะแซ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ศปบ.จชต.