Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 34.229.76.193

1

0

1

1035
2921
10020
12271
25154
25154


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้มอบหมายให้ นายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดอบรมโครงการ อบรบครูเชิงปฎิบัติการในหลักสูตร Gamification กับการสร้าง Engagement ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามแนวทาง Active learning ในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา แก่คุณครูในสังกัด สพฐ.ทั้ง 3 เขตพื้นที่การศึกษา คุณครู เทศบาล และ คุณครูในสังกัด สช. จังหวัดนราธิวาส มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 250 คน ณ โรงแรมตันหยง อ .เมือง จ.นราธิวาส