Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร
ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 18.204.2.53

1

0

1

167
1270
1437
10005
28994
14617
43611


วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 9:00 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2562 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ก่อนการประชุม นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานฯ การดำเนินงานเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ปี 2562 โดยมีนายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์เครือข่ายเจาะไอร้อง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับรางวัล เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ปี 2562