Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.90.207.89

1

0

1

729
1830
4501
4501
4501


วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 8:30 น. นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมคณะกรรมการ Coaching นิเทศการปฏิบัติงานในหน้าที่ดำำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านทำนบและโรงเรียนบ้านนิบง เพื่อให้ครูมีพัฒนาการของความรู้ ทักษะ และความสามารถเฉพาะตัว และมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้สูงขึ้นต่อไป เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน อันนำมาซึ่งตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต ภาพจาก : นางสาวตอยีบะห์ เถาะ