Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร
ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 34.204.173.45

1

0

1

279
279
10528
31515
8462
39977


วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 9:30 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นางเจะฮาสนะ ซอตีเมาะ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ พร้อมด้วยนางสาวยารียะห์ ดอเล๊าะ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ และนางสาวอะแอเซ๊าะ โต๊ะมุสอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ร่วมประชุมชี้แจงการคัดเลือกครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ (ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3