Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากรติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 18.204.55.168

1

0

1

170
1161
2573
2573
2573วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 9:30 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย มอบหมายให้นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ การลงพื้นที่นิเทศ กำกับและติดตามการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ จาก สพฐ. มีนางสาววรนาฎ สุคนธรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ให้คำแนะนำ เพื่อให้สอดคล้องกับการนิเทศ ติดตาม ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3