Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร
ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 34.204.173.45

1

0

1

304
304
10528
31540
8462
40002


วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 13:30 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะกรรมการ ที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง กับผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อกำหนดขอบเขต แนวทาง เพื่อให้ผู้อำนวยการ สถานศึกษาใหม่สามารถปฏิบัติงานตามระเบียบและภารกิจที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และแนะแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3