Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร
ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 34.231.247.139

1

0

1

350
1425
6169
8480
23722
14617
38339


วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 9:30 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 เป็นประธาน การประชุมการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้น และนโยบาย ทุกระดับของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนสามารถตอบความเป็นมาตรฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาได้ ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3