Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร
ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 34.204.173.45

1

0

1

317
317
10528
31553
8462
40015


วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมติดตามนิเทศภายในและการเตรียมความพร้อมโอเน็ต(O-net)โดยมีผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาได้แก่ ศูนย์เครื่องขายสถานศึกษาดุงซงยอ ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาผดุงมาตร และครูวิชาการ เข้าร่วมประชุมหารือขับเคลื่อนงานด้านวิชาการ และพบปะครู นักเรียน ในระดับชั้นต่างๆ ณ โรงเรียนบ้านรือเปาะ ทั้งนี้ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ได้แก่ รร.บ้านดุซงยอ รร.บ้านตือกอ เพื่อนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นย้ำในเรื่องการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนทุกระดับชั้น รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษาให้สวยงามเพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน ภาพโดย : นางสาวดวงจันทร์ ดำหวัง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ