Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากรติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 34.204.168.209

1

0

1

648
648
648
9638
10286วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 8:30 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ และนักเรียนในโครงการ ยุวกาชาดจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกิจกรรม "ศธ. ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ" เนื่องใน โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดโครงการพร้อมปลูกต้นร่วงผึ้ง เพื่อเป็นการ เพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้ว ยังช่วยหล่อหลอมและสร้างความตระหนัก ให้ทุกคนมีความรักป่าไม้ด้วยจิตสำนึกร่วมกัน