Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากรติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.231.226.13

1

0

1

768
841
1609
1609
9638
11247วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ดร.นิยอ บาฮา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนรัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซีย ( SMK PELAGAT) ณ โรงเรียนบ้านโคก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส