Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากรติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 34.204.168.209

1

0

1

560
1354
4553
651
5204
5204วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 9:00 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และมอบสิ่งของช่วยเหลือ ครอบครัวเด็กนักเรียน รร.ผดุงมาตร ซึ่งประสบ อุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต โดยมีนายบัณฑิต สาและ ผอ.รร.ผดุงมาตร ร่วมพบปะให้กำลังใจผู้ปกครอง จากนั้น เวลา 10:30 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนผดุงมาตร เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาให้สูงขึ้น ทั้งนี้ได้กำชับให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ได้ตระหนักถึงบทบาท และหน้าที่ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา