Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากรติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 18.232.51.247

1

0

1

889
1062
1951
11014
20937
20937


วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 9:00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธาน การประชุมแกนนำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ เพื่อให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เป็น “องค์กรคุณธรรม ต้นแบบ” โดยยึดหลักคุณธรรม 4 ประการคือ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา รวมทั้งคุณธรรมด้านอื่นๆ ที่จะนำพาองค์กรให้พัฒนาไปอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3