Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากรติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.236.62.49

1

0

1

368
368
368
368


 

วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 9:00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (0-NET) ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ดำเนิน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ