Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากรติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 34.205.93.2

1

0

1

431
896
8256
11339
32829
32829


 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9:00 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (0-NET) ปีการศึกษา 2562 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน ณ สนามสอบ เพื่อควบคุม กำกับ ดูแล นิเทศ ติดตาม การดำเนินการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (0-NET) ประจำศูนย์สอบ ให้การสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม