Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากรติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.237.94.109

1

0

1

467
467
467
39173
39640


วันที่ 30มกราคม 2563 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 29มกราคม 2563 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 9:00น. ดร.นิยอ บาฮา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนางชฎารัตน์ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมปรึกษาหารือข้อราชการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างครูผู้ทรงคุณค่า แห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
วันที่ 28มกราคม 2563 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 9:00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกล Video Conference “ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการลดและแยกขยะมูลฝอย” ในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 24มกราคม 2563 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธาน/พบปะนักเรียนที่เข้าคัดเลือก ทีมตัวแทน วิ่ง 31 ขา ฮอนด้า สพฐ. ปี 63 ในระดับ เขตพื้นที่ โดยมีตัวแทนโรงเรียน เข้าแข่งขัน จำนวน ๒ ทีม คือ ทีม โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก และทีมโรงเรียนชุมชนสหพัฒนา ผลปรากฏ ทีมโรงเรียนบ้านเจ๊ะเก เป็น ผู้ชนะ ได้เป็นตัวแทน ของเขตพื้นที่ฯ ซึ่งจะมีการคัดเลือกในระดับ จังหวัด โดยดูผลการวิ่ง ว่าทีมใด มีเวลาดีที่สุด เพียงทีมเดียว เพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน ในระดับ ประเทศ ต่อไป..
วันที่ 23มกราคม 2563 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายนิยอ บาฮา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ รักษาราชการ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากร สพป. นราธิวาส เขต 3 ร่วมส่งนางสาวพินีภรณ์ หงษ์สามารถ ครูช่วยราชการ สพป.นราธิวาส เขต 3 ซึ่งย้ายไปดำรง ตำแหน่งใหม่ที่ สพม เขต 15 ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ขอแสดงความยินดี และขอให้มีความเจริญในหน้าที่ การงานยิ่งๆขึ้นไป
วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายนิยอ บาฮา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ รักษาราชการ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากร สพป. นราธิวาส เขต 3 ร่วมส่งนางสาวพินีภรณ์ หงษ์สามารถ ครูช่วยราชการ สพป.นราธิวาส เขต 3 ซึ่งย้ายไปดำรง ตำแหน่งใหม่ที่ สพม เขต 15 ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ขอแสดงความยินดี และขอให้มีความเจริญในหน้าที่ การงานยิ่งๆขึ้นไป