Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากรติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.231.226.13

1

0

1

710
841
1551
1551
9638
11189


วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 9:30 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายนายนัฏพงศ์ แก่นบุญ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และน.ส.รุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ลงตรวจเยี่ยมนิเทศการจัดการเรียนการสอน และติดตามแผนงานการตรวจสอบภายใน ตามปีงบประมาณ 2562 ของโรงเรียนบ้านลูโบะดีแย และโรงเรียนบ้านบาโงกุโบ ทั้งนี้นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้กำชับให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ ต้องเข้าใจ กระบวนการว่าต้องการให้เด็กรู้อะไร และจัดเตรียมกระบวนการหรือกำหนด ขั้นตอนให้เป็นรูปธรรม ให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ โดยได้คิด ได้รวบรวมความรู้ และลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง และให้เด็กมีบทบาทในการนำเสนอแนวคิดของตัวเองมากขึ้น
วันที่​ 11 กรกฎาคม ​2562 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:30 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษามะรือโบตก และศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบูกิต เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปี งบประมาณ 2562 เน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนไม่ว่าจะเป็น NT, O-Net และ I-Net การอ่านออกเขียนได้ รวมถึงเรื่องคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ให้มีคุณภาพและมาตรฐานดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 7/2562 และร่วมเป็นเกียรติในการมอบทุน การศึกษา โดยมีนายเกรียงศักดิ์ ศักระพันธ์ุ ผอ.สกสค.จังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค.จังหวัดนราธิวาส
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมต้อนรับนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และเป็นประธาน เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพและความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เยาวชนชายแดนใต้ สู่ไทยแลนด์ 4.0 มีนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และสถานศึกษา ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมแข่งขันและแสดงความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 10 -11 ก.ค. 2562 ณ อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให่ ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมรับชม Video Conference รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 28/2562 เพื่อรับทราบข้อราชการ จาก สพฐ. ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป. นราธิวาส เขต 3
วันที่​ 10 กรกฎาคม ​2562 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:30 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษากาลิซา และศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบาโงสะโต เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน ยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 เน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนไม่ว่าจะเป็น NT, O-Net และ I-Net การอ่านออกเขียนได้ รวมถึงเรื่องคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ให้มีคุณภาพและมาตรฐานดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 9:30 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายลุกมาณ์ ดือราอิง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ ลงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและนิเทศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง และโรงเรียนบ้านน้ำวน ทั้งนี้นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้กำชับให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ ต้องเข้าใจ กระบวนการว่าต้องการให้เด็กรู้อะไร และจัดเตรียมกระบวนการหรือกำหนด ขั้นตอนให้เป็นรูปธรรม ให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ โดยได้คิด ได้รวบรวมความรู้ และลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง และให้เด็กมีบทบาทในการนำเสนอแนวคิดของตัวเองมากขึ้น นอนกจากนี้ยังได้ติดตามการดำเนินโครงการอาหารกลางวันอีกด้วย
วันที่​ 9 กรกฎาคม ​2562 นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์