Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร
ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 34.204.173.45

1

0

1

280
280
10528
31516
8462
39978

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 9:00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมทางไกล "การดำเนินงานการจัดทำข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข ปีการศึกษา 2562" ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่​ 30 พฤษภาคม ​2562 นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยม/ประถม ศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2562 ภายใต้หัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน” เพื่อให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกเขต รับนโยบายและทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ผู้แทนกลุ่มโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ผู้บริหาร สพฐ. และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม จำนวน 420 คน ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 8:30 น. นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมคณะกรรมการ Coaching นิเทศการปฏิบัติงานในหน้าที่ดำำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านทำนบและโรงเรียนบ้านนิบง เพื่อให้ครูมีพัฒนาการของความรู้ ทักษะ และความสามารถเฉพาะตัว และมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้สูงขึ้นต่อไป เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน อันนำมาซึ่งตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต ภาพจาก : นางสาวตอยีบะห์ เถาะ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นางอรนงค์ หมื่นเพชร ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านไอปาเซ ซึ่งได้รับรายงานจากโรงเรียน แจ้งว่าประสบภัยพิบัติธรรมชาติ เกิดลมกระโชกแรง ประกอบกับฝนตกหนัก ทำให้หลังคาอาคารเรียนได้รับความเสียหาย เหตุเกิด เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมรับชม Video Conference รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 22/2562 เพื่อรับฟังข้อราชการ จาก สพฐ. ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3 -|- ภาพจาก : นายฐิติพงค์ เพ็ชร์รัตน์ -|-
วันที่​ 29 พฤษภาคม ​2562 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 9:00 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2562 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ก่อนการประชุม นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานฯ การดำเนินงานเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ปี 2562 โดยมีนายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์เครือข่ายเจาะไอร้อง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับรางวัล เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ปี 2562
วันที่​ 28 พฤษภาคม ​2562 นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายลุกมาณ์ ดือราอิง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้า พิการและด้อยโอกาส และร่วมงานเลี้ยงอาหารละศิลอดเดือนรอมฎอน ประจำปี 2562 โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ณ หอประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ภาพจาก : เครือข่ายประชาสัมพันธ์