Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร
ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 34.231.247.139

1

0

1

253
1425
6072
8480
23625
14617
38242

วันที่ 12 มกราคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2560 โดยมีนายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. นายนิพัฒน์ มณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูที่มีผลงานดีเด่น "ครูดี ศรี จชต. ประจำปี 2560 ณ ห้องราชพฤกษ์ สพป.นราธิวาส เขต 1
วันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 9.00น. นายนิพัฒน์. มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ I-NET ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 7.30น. นายนิพัฒน์. มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายดนัย เส้งสีแดง รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า ณ กรมทหารพราณที่ 45 โดยมีนายอรุณ สีใส นายอำเภอระแงะ ผู้บังคับการกรมทหารพราณที่ 45 และหัวหน้าส่วนราชการ เข้ากิจกรรมเสวนายามเช้าในครั้งนี้
วันที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 11:40 น. นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นธ.3 พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทางธรรมชาติ และได้พบปะกับคณะครูและนักเรียน ขอขอบคุณคณะครูและนักเรียนที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
วันที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 9.00น นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายดนัย เส้งสีแดง รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานงานกิจกรรมสวัสดีปีใหม่สู่วันเด็กแห่งชาติ ปี2560 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ กิจกรรมในครั้งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสุขให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง
วันที่ 9 มกราคม 2560 นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายดนัย เส้งสีแดง รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบทุการศึกษาให้กับนักเรียนในสังกัด โดยทุนการศึกษามีทั้งหมด 7 ทุน แบ่งเป็น 2 ประเภท 1.ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 5 ทุน 2. ทุนการศึกษาทุนธนาคารแห่งประเทศไทย 2 ทุน ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 13.30น นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และห้วหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน อำเภอระแงะ ร่วมต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะเดินทางมายังที่ว่าการอำเภอระแงะ เพื่อติดตามงานด้านความมั่นคง และตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา ยังได้กล่าวว่ายืนยันไม่ทิ้งจังหวัดชายแดนใต้ จะเดินหน้าพัฒนาศักยภาพในช่วงรัฐบาลนี้
วันที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 9.30น นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมพิจารณาโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (โรงเรียน ICU) โดยมีนายดนัย เส้งสีแดง รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้งอประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 5 มกราคม 2560 เวลา นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดร่อนและโรงเรียนบ้านแกแม ซึ่งไปรับผลกระทบจากอุทกภัย