Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากรติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.231.226.13

1

0

1

842
840
1682
1682
9638
11320


วันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 9.00น นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระภิกษุและสามเณร ที่บวชในโครงการทำดีเพื่อพ่อ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และชุมชนวัดร่อน ร่วมกันตักบาตรโดยพร้อมเพียง ณ วัดชลธาราวาส (วัดร่อน) อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
วันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 10.00น พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการดำเนินโครงการติดตามประเมินผลการช่วยเหลือทุนการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ (สปศ.จชต)ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 7.00น สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ดำเนินการโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธาน และมีผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้ด้วย สพป.นราธิวาส เขต 3 มีบุคลากรที่ประสงค์บรรพชา จำนวน 10 รูป ณ วัดชลธาราวาส (วัดร่อน) ตำบลตันหยงมัส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
วันที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 9:00น. นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค โดยมีหม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รมช.กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วันที่ 1 เมษายน 2560 นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2560-2563 ประจำปี 2560 และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2560 ณ โรงแรมหาดใหญ่รามา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 14.00น นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา พี่เลี้ยงในการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อสรุปผลการนิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 9.00น นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ครั้ง ที่ 3/2560 โดยมีนายธวัช แซ่ฮ่ำ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมบานบุรี สพป.นราธิวาส เขต 1
วันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 9.00น นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายดนัย เส้งสีแดง รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน ณ โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง
วันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 9.30น. นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายดนัย เส้งสีแดง รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยและประกาศนียบัตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการนี้นายดนัย เส้งสีแดง รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ยังได้มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีอีกด้วย ณ โรงเรียนบ้านน้ำหอม
วันที่ 27 มีนาคม 2560 นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนปฐมวัย ICT ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3