Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากรติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.226.245.48

1

0

1

652
93
745
745
745


วันที่ 9 มกราคม 2560 นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายดนัย เส้งสีแดง รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบทุการศึกษาให้กับนักเรียนในสังกัด โดยทุนการศึกษามีทั้งหมด 7 ทุน แบ่งเป็น 2 ประเภท 1.ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 5 ทุน 2. ทุนการศึกษาทุนธนาคารแห่งประเทศไทย 2 ทุน ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 13.30น นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และห้วหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน อำเภอระแงะ ร่วมต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะเดินทางมายังที่ว่าการอำเภอระแงะ เพื่อติดตามงานด้านความมั่นคง และตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา ยังได้กล่าวว่ายืนยันไม่ทิ้งจังหวัดชายแดนใต้ จะเดินหน้าพัฒนาศักยภาพในช่วงรัฐบาลนี้
วันที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 9.30น นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมพิจารณาโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (โรงเรียน ICU) โดยมีนายดนัย เส้งสีแดง รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้งอประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 5 มกราคม 2560 เวลา นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดร่อนและโรงเรียนบ้านแกแม ซึ่งไปรับผลกระทบจากอุทกภัย
วันที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 13.30น นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายดนัย เส้งสีแดง รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องทิ่น ครั้งที่1/2560 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอระแงะ
วันที่ 5 มกราคม 2560 นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 นายดนัย เส้งสีแดง รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต3 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมส่ง นส.นูรีดา สะนิ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ที่ สพม.15 ขอให้มีความเจริญในหน้าที่การงานยิ่งๆขึ้นไป
วันที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 15:30น นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต3 เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฎิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ ณ ห้องประชุมระแงะ