Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากรติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.237.94.109

1

0

1

380
380
380
39173
39553


วันที่ 16 มกราคม 2563 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 13.00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุม เตรียมการในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ นอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2563 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) โดยมี นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 10.00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุม การเตรียมการพิธีเปิดโครงการรินน้ำใจสู้น้องสาวชาวใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษา กพฐ. เป็นประธาน พร้อมด้วยดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผอ.สตผ.สพฐ. นายสราวุธ เกชมณีรัตน์ ผอ.สพก.จชต ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผอ.โรงเรียนนราธิวาส และผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเฟื้องฟ้า โรงเรียนนราธิวาส
วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 8.00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธาน เปิดกิจกรรมงานปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านเขาน้อย โดยมีนายนายนัฏพงศ์ แก่นบุญ ผอ.หน่วย ตรวจสอบภายใน หน่วยทหารพรานที่ 45 กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กชายอับดุลรอฮีม สาและ และเด็กชายอานาฟี บาฮา ซึ้งได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูน ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 เด็กหญิงซูลฟะห์ ดิง, เด็กหญิงนูรฮารีดา ตาปู และเด็กหญิง อามานี ซอเหาะ เหรียญเงิน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 จากงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 69 และยังได้กล่าวชื่นชมตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้
วันที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 9:30น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมาย ให้นายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เป็นหน่วยงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับเทศบาลเมืองจังหวัดนราธิวาส ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมบุหงาตันหยง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่ 3 มกราคม 2563 นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 2 มกราคม 2563 เวลา 10:30 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายลุกมาณ์ ดือราอิง ผอ.กลุ่มอำนวยการ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน การอ่านออก เขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู ทั้งนี้นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้กำชับ ให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ เอาใจใส่ และเสริมแรงให้นักเรียน ได้มีส่วนร่วม เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีและมีคุณภาพ
วันที่ 2 มกราคม 2563 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 16 ธันวาคม 2562 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 8:30น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายศักดิ์ชัย เพชรคงทอง ผอ.ร.ร.บ้านละหาร ร่วมประชุมสัมมนาในหัวข้อ "การจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ในศตวรรษที่ 21" ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2562โดยมี ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรม สยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภาพจาก : นายพงศ์สัณห์ อุ่นอก จพง.ธุรการ สพป.ปัตตานี เขต 1