Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากรติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.237.94.109

1

0

1

521
521
521
39173
39694


วันที่ 11 ธันวาคม 2562 นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 9:00 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และมอบสิ่งของช่วยเหลือ ครอบครัวเด็กนักเรียน รร.ผดุงมาตร ซึ่งประสบ อุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต โดยมีนายบัณฑิต สาและ ผอ.รร.ผดุงมาตร ร่วมพบปะให้กำลังใจผู้ปกครอง จากนั้น เวลา 10:30 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนผดุงมาตร เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาให้สูงขึ้น ทั้งนี้ได้กำชับให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ได้ตระหนักถึงบทบาท และหน้าที่ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 13:30 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นางชฎารัตน์ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 9/2562 โดยมีนายเกรียงไกร ศักระพันธุ์ ผอ.สกสค.จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานอนุกรรมการ ณ ห้องประชุมบุหงาตันหยง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่ 9 ธันวาคม 2562 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 8:30น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 โดยนายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุในตำแหน่ง พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง ในตำแหน่ง 1.ครูพี่เลี้ยง 1 อัตรา 2.ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม 1 อัตรา 3.ครูผู้สอน เอกภาษาไทย 1 อัตรา 4.ครูผู้สอน เอกปฐมวัย 1 อัตรา และลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง 1.พี่เลี้ยงเด็กพิการ 3 อัตรา โดยบรรยากาศการรับสมัครวันแรกมีผู้เข้ารับการสมัครเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 13:30น. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษา กพฐ. ลงพื้นที่ ตรวจติดตามสภาพความเสียหาย ให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านแกแมที่ประสบอุทกภัย และได้รับฟัง การสรุปความเสียหายของโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย จากนายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 โดยโรงเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งสิ้น 13 โรงเรียน ทั้งนี้นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษ กพฐ. ได้กำชับให้ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู เฝ้าระวังน้ำท่วมในระลอกที่ 2 ต่อไป
วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 7:00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ และหัวหน้าส่วนฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 8:00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมพิธี ถวายพานพุ่มดอกไม้สด หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และถวายบังคม โดยมีนายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอระแงะ เป็นประธานในพิธี นำเหล่าข้าราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนและภาคประชาชน กล่าวถวาย ราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3มอบหมายให้นางชฏารัตน์ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล รับรายงานตัวครูผู้ช่วย บรรจุใหม่ 7 ราย พร้อมทำทะเบียนประวัติ ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการจัดทำบันทึกข้อตกลงปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์ โดย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ ภาพโดย : นายพงศ์สัณห์ อุ่นอก เจ้าพนักงานธุรการ สพป.ปัตตานี เขต 1