Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากรติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.237.94.109

1

0

1

590
590
590
39173
39763


วันที่ 4 ธันวาคม 2562 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 9:00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายลุกมาณ์ ดือราอิง ผอ.กลุ่มอำนวยการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และ นิเทศการจัดการเรียนการสอนของ รร.บ้านกอแนะเหนือ รร.บ้านตราแด๊ะ รร.บ้านบ่อทอง รร.วัดร่อน รร.บ้านแกแม รร.บ้านมะรือโบออก รร.บ้านปาตาปาเซ รร.บ้านยานิง และ รร.บ้านเจาะเกาะ เพื่อพัฒนาผู้เรียน อย่างเต็มศักยภาพ ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 9:00 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายนัฎพงศ์ แก่นบุญ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมส่งนายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ช่วยปฏิบัติการประจำที่ สพป.นราธิวาส เขต 1 ในตำแหน่งรอง ผอ. สพป.นราธิวาส เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1
วันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:00 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายนายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม ผู้บริหาร สถานศึกษาอำเภอเจาะไอร้อง และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดนิทรรศการงานมหกรรม วิชาการนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดอาคารเรียนใหม่ (อาคารรวมใจ) ณ โรงเรียนบ้านไอกรอส โดยมีนายลุกมาณ์ ดือราอิง ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ปลัดอาวุโสอำเภอจะแนะ คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมเป็นเกียรติพร้อมทั้งเดินเยี่ยมชมอาคารเรียน
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9:00 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายลุกมาณ์ ดือราอิง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ ลงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและนิเทศการจัดการเรียน การสอนของโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ โรงเรียนบ้านตือกอ และโรงเรียนบ้านยะออ ทั้งนี้นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้กำชับให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ยังได้ติดตามการดำเนินโครงการอาหารกลางวันอีกด้วย
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมงานแถลงข่าว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาพโดย : นายพงศ์สัณห์ อุ่นอก เจ้าพนักงานธุรการ.สพป.ปัตตานี เขต 1