Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากรติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 18.204.55.168

1

0

1

129
1161
2532
2532
2532


วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนพฤศจิกายน นายเกรียงไกร ศักระพันธุ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดนราธิวาส ภาพโดย : กฤษฎา รัตนสมบูรณ์ ปสช.สพป.นราธิวาส เขต 1
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมรับชม Video Conference รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 46/2562 เพื่อรับทราบข้อราชการ จาก สพฐ. ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป. นราธิวาส เขต 3
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว นางเจ๊ะฮาสนะ ซอตีเมาะ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ซึ่งได้สูญเสียสามีไป
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายลุกมาณ์ ดือราอิง ผอ.กลุ่มอำนวยการ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9:00 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมสัมมนาการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์สู่การพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อการบูรณาการ การสร้างกลไกการขับเคลื่อนแผนงาน โครงการและกิจกรรม ด้านการศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ โดยมีนายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:30น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9:00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี สพป.นราธิวาส เขต 1 ภาพโดย : นายกฤษฎา รัตนสมบูรณ์ ปชส.สพป.นราธิวาส เขต 1
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์