Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากรติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.231.226.13

1

0

1

658
841
1499
1499
9638
11137


วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการ การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลประราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายสุรศักดิ์ อุทัยเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายนัฏพงษ์ แก่นบุญ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน เยี่ยมให้กำลังครูและนักเรียนในการเปิดภาคเรียนวันแรก ณ รร.บ้านสาเมาะ
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการบรรยาย การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินการตรวจสอบพัสดุประจำปีและตรวจสอบเงินประกันสัญญาของโรงเรียน ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ดร.นิยอ บาฮา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนรัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซีย ( SMK PELAGAT) ณ โรงเรียนบ้านโคก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00น. นายณัทกร แก้วประชม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม และให้กำลังครู นักเรียนในการเปิดภาคเรียนวันแรก ณ รร.บ้านเจาะไอร้อง และโรงเรียนบ้านบูกิต
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์