Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากรติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.226.245.48

1

0

1

749
93
842
842
842


วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9:00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน2562 ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Safe Zone School (CCTV) เพื่อสรุปหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินโครงการที่เกิดขึ้น โดยมีนายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ขอขอบคุณภาพจาก : นายพงศ์สัณห์ อุ่นอก เจ้าพนักงานธุรการ สพป.ปัตตานี เขต 1, นายกฤษฎา รัตนสมบูรณ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.นราธิวาส เขต 1
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9:00น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ร่วมเป็นคณะกรรมการการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด (19) โดยมีนายเสริมสุข ไกรนรา ข้าราชการบำนาญ เป็นประธานคณะกรรมการ ณ โรงเรียนบ้านหัวคลอง สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9:00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 5, 6, 7 (ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน) โดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา คุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และพบปะ ผู้ร่วมประชุม ระหว่างกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างความเข้าใจในนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ขอขอบคุณภาพจาก : นายพงศ์สัณห์ อุ่นอก เจ้าพนักงานธุรการ สพป.ปัตตานี เขต 1, นายกฤษฎา รัตนสมบูรณ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.นราธิวาส เขต 1
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12:30น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และนายลุกมาณ์ ดือราอิง ผอ.กลุ่ม อำนวยการ ร่วมต้อนรับนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านป่าไผ่ จำกัด และ สถานการณ์โรคใบร่วงยางพารา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และนายลุกมาณ์ ดือราอิง ผอ.กลุ่มอำนวยการ มอบกระเช้าเยี่ยมอาการของเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านยานิงที่ได้รับอุบัติเหตุพลัดตกน้ำ ณ ห้อง CCU โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9:00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนางชฏารัตน์ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนางอุษณีย์ เจ๊ะมาริกัน ร่วมประชุม คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 8/2562 โดยมีนายเกรียงไกร ศักระพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมบุหงา ตันหยง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส