Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากรติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.236.62.49

1

0

1

325
325
325
325


วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.นางสาวฟาอีซะห์ ลีวาเมาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนิบง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมวิชาการและมหกรรมวิชาชีพชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2563 ระดับศูนย์เครือตำบลมะรือโบตก ณ โรงเรียนบ้านมะรือโบตก
6 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านไอร์โซ ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดห้องเรียน อาคารเรียนทั้งภายในและภายนอก ตามมาตรการป้องกันและการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมนี้ยังได้มีการปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้น่าอยู่อีกด้วย
เวลา 11.00 น.นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นธ3 ได้เยี่ยมโรงเรียนบ้านนิบง เพื่อนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน โดยมีนางสาวฟาอีซะห์ ลีวาเมาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนิบง และคณะครูให้การต้อนรับ
เวลา 10.30 น. นางสาวฟาอีซะห์ ลีวาเมาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนิบง และคณะครูได้รับมอบอุปกรณ์กีฬาจาก พ.อ.ประเสริฐ ตาละลักษณ์ ผบ.ชค.ทสพ.ฉก.สันติสุข เพื่อส่งเสริมการกีฬาของโรงเรียน
วันที่ 9 ม.ค. 2563 พล.อ.จำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้เเทนพิเศษของรัฐบาลส่วนหน้า คปต.ส่วนหน้าได้มอบหมายให้นายพิทักษ์นิติภูมิ ดอเหะ ประธานใหญ่คณะกรรมการบริหารกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชาติเกิดบนพื้นเเผ่นดินไทยฯเเละผู้ตรวจสอบพิเศษ/ประธาน 5 จังหวัดชายแดนใต้ มาร่วมกิจกรรมวันปีใหม่เเละวันเด็กเเห่งชาติ ปี 2563 เเละเลี้ยงอาหารนักเรียนเเละผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวให้กับโรงเรียนบ้านนิบง ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านพล.อ.จำลอง คุณสงค์ เเละคณะเป็นอย่างสูง
เมื่อวันที่ 2-3 มกราคม 2563 นางสาวฟาอีซะห์ลีวาเมาะ ผู้บริหารโรงเรียนบ้านนิบงเเละคณะครู ได้ดำเนินการสอบ Pre O-net เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 19 ธันวาคม 2562 นายอับดุลฮาเล็ง เจ๊ะฮามะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ได้มอบพันธุ์ไก่ไข่ให้โรงเรียนนิบง เพื่อสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
เวลา 11.00 น คณะครูโรงเรียนบ้านนิบง รับฟังการประชุมคอนเฟอเรนซ์ "การประชุมทางไกลชี้เเจงเเนวนโยบายการขับเคลื่อนของกระทรวงศึกษาธิการ 3 ประเด็นหลักฯ"