Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.84.139.101

1

0

1

947
947
947
947

๑๘ ธันวาคม๒๕๖๑ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัย
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านสิโปจัดโครงการพัฒนาศักยภาพหนูน้อยและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ อุทยานน้ำตกซีโป
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายมูฮำมัด มอลอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไอร์โซ พร้อมด้วยนางสาวจริยา แวบือซาและนางซูไวบะ ตาเห ครูรับผิดชอบเรื่องอาหารกลางวันโรงเรียน ได้อบรมทางไกลเรื่อง Thai School Lunh ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านไอร์โซ ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส โดยวัตถุประสงค์ของการเข้ารับการอบรมเพื่อรับรู้เกี่ยวกับการจัดทำอาหารกลางวันผ่านโปรแกรม Thai School Lunch การจัดทำสำรับอาหาร การเข้าใช้งานระบบต่างๆ ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาหารกลางวัน
วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านไอร์โซ ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส ได้จัดกิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมกับเปิดอาคารหอพักนักเรียนประจำ ตามโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายดนัย เส้งสีแดง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 เป็นประธานในพิธี........
วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านบองอได้จัดกิจกรรมร่วมสนุกทายผลฟุตบอลโลก 2018 และมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่โชคดีร่วมกันทายผล กิจกรรมในครั้งนี้ได้ใช้วิธี "ทำความดี แลกคูปอง ทายผลบอล ลุ้นรางวัล" ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนของรางวัลกิจกรรมในครั้งนี้
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านบองอรับการตรวจเยี่ยม การจัดอาหารกลางวันของโรงเรียน จากคณะกรรมการตรวจเยี่ยม ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณสำหรับคำแนะนำ เพื่อปรับปรุงการจัดอาหารกลางวันของนักเรียนต่อไป
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านบองอร่วมมือกับสมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนราธิวาส ร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดให้กับตนเองและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ห่างไกลจากยาเสพติด โรงเรียนบ้านบองอขอขอบพระคุณทางสมาคมฯ เป็นอย่างสูง
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านบองอได้ร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และกองกำลังหน่วยรักษาความปลอดภัยครู ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก กิจกรรมในวันดังกล่าวมีอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหน้าเสาธงหลังเคารพธงชาติ เดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด จัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับยาเสพติด และอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดให้กับนักเรียน

ITA

รายงานการ ติดตาม
ผลการดำเนินงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้ บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้ บริการ
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการให้บริการ
E- Service
แผนการใช้จ่ายงบ ประมาณ
กำกับติดตามการใช้งบ ประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง เรียนการทุจริต
สถิติเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต
การมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกัน การทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต
รายงานการป้องกันการทุจริตราย ไตรมาส
รายงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี
มาตรการเผยแพร่ ข้อมูล
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี ส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส
มาตรการจัดการเรื่องร้อง เรียน
มาตรการป้องกันการรับ สินบน
ประโยชน์ส่วนตนกับส่วน รวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุล พินิต