Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.91.157.213

1

0

1

514
1310
9025
13161
26923
26923

โรงเรียนบ้านสิโปได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 โรงเรียนบ้านปารีได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ โดยคณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณมัสยิดบ้านปารี ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 โรงเรียนบ้านปารีได้มีการจัดโครงการสัมพันธ์ชุมชนโดยผ่านกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ โดยได้มีการเชิญแขกผู้มีเกียรติและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมละศีลอด จำนวน 300 คน
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแตได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชั้นป.4 รางวัลรองชนะเลิศระดับชั้น ป.3 ระดับชั้น ป.5 และรางวัลชมเชย ในการเข้าร่วมการประกวดกิจกรรมคัดลายมืองามแบบไทย ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาตำบลดุซงญอ-ผดุงมาตร
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ ๗๐ ปี ทรงครองราชย์ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยกิจกรรมดังกล่าว มีการจัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับภัยยาเสพติด เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์บริเวณรอบๆโรงเรียน
เมื่อวันที่ 23 มิถุนาายน 2559 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้เข้าให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้น ป.4-6
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 โรงเรีบนบ้านบูเก๊ะบือแต จัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ขึ้น เพื่อรณรงค์ให้คณะครู นักเรียน ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก องค์ชุมชน คณะครู นักเรียน ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อให้โรงเรียนของเราร่มรื่น สวยงาม และเอื้อต่อการเรียนรู้ มากที่สุด
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ขึ้น เพื่อชี้แจง รับทราบข้อตกลงร่วมกัน ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต จัดกิจกรรมต้อนรับรอมฎอน โดยมีการมอบข้าวสาร พร้อม อินทผาลัม ให้กับนักเรียนทุกคน
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต นำโดย ผอ.ศักดา กัลยากาญจน์ ได้มีการนิเทศชั้นเรียน เพื่อสำรวจความพร้อม ของห้องเรียน ครู และนักเรียน ในภาคเรียนที่ 1/2559 ตามนโนบาย ผอ.สพป.นธ.3 #โรงเรียนสวย ครูดี นักเรียนมีคุณภาพ#