Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 35.172.201.102

1

0

1

313
313
313
313


เมื่อวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านฮูลูจัดกิจกรรมกีฬาสี เพื่อให้นักเรียนมีความสามัคคี รักหมู่คณะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รวมไปถึงทำให้ร่างกาย มีสุภาพแข็งแรงและสมบูรณ์ และในโอกาสนี้ทางโรงเรียนบ้านฮูลู ขอขอบพระคุณวงโยธวาทิตจากโรงเรียนตันหยงมัส มา ณ ที่นี้ด้วย