Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.92.174.251

1

0

1

1485
1485
1485
1485

Feeds

กรุณาสร้างไดเรกทอรี่แคชที่เขียนทับได้.


เมื่อวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านฮูลูจัดกิจกรรมกีฬาสี เพื่อให้นักเรียนมีความสามัคคี รักหมู่คณะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รวมไปถึงทำให้ร่างกาย มีสุภาพแข็งแรงและสมบูรณ์ และในโอกาสนี้ทางโรงเรียนบ้านฮูลู ขอขอบพระคุณวงโยธวาทิตจากโรงเรียนตันหยงมัส มา ณ ที่นี้ด้วย