Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.80.219.236

1

0

1

295
1532
2920
7562
23762
3654
27416


วันที่ 04 ธันวาคม 2560 ทางเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา นำโดยนางสาวรูซรีนา ปาแนแจกะ และนางสาวอาแอเสาะ โต๊ะมูสอ ศึกษานิเทศก์สพป.นราธิวาส เขต 3 และทีมงานนิเทศศูนย์เครือข่ายสถานศึกษามะรือโบออก ลงตรวจเยี่ยมและนิเทศการสอนบุคลากรครูโรงเรียนบ้านมะรือโบออก มิตรภาพที่ 199 เพื่อติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ในการนี้ทางโรงเรียนได้รับข้อเสนอแนะและคำติชมจากทางทีมงานนิเทศเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป ทางโรงเรียนขอขอบคุณทีมงานนิเทศมา ณ โอกาสนี้