Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.156.51.193

1

0

1

984
1248
7452
5382
20732
3654
24386


๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านสิโปประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาล แจ้งผลการดำเนินงานที่ผ่านมา การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษาปีที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และเชิญวิทยากรมาบรรยายในหัวข้อ "เลี้ยงลูกอย่างไรให้ลูกเป็นคนดีและคนเก่ง"