Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร
ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 34.231.247.139

1

0

1

271
1425
6090
8480
23643
14617
38260


เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านมะรือโบออก มิตรภาพที่ 199 นำโดย นายมะหะมะรูขอเล หะยีอาแต และคณะครูบุคลากรทุกท่าน ได้นำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ปางช้างเผือก อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นักเรียนได้รับความรู้และความสนุกสนาน เป็นอย่างมาก