Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากรติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.231.226.13

1

0

1

620
841
1461
1461
9638
11099เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านมะรือโบออก มิตรภาพที่ 199 นำโดย นายมะหะมะรูขอเล หะยีอาแต และคณะครูบุคลากรทุกท่าน ได้นำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ปางช้างเผือก อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นักเรียนได้รับความรู้และความสนุกสนาน เป็นอย่างมาก