Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากรติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.236.97.49

1

0

1

208
1667
4413
6200
10613
8258
188716 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านไอร์โซ ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดห้องเรียน อาคารเรียนทั้งภายในและภายนอก ตามมาตรการป้องกันและการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมนี้ยังได้มีการปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้น่าอยู่อีกด้วย