Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากรติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.210.201.170

1

0

1

317
1195
7466
10072
26732
26732วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.นางสาวฟาอีซะห์ ลีวาเมาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนิบง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมวิชาการและมหกรรมวิชาชีพชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2563 ระดับศูนย์เครือตำบลมะรือโบตก ณ โรงเรียนบ้านมะรือโบตก