Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากรติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.210.201.170

1

0

1

341
1195
7490
10072
26756
26756


๑๘ ธันวาคม๒๕๖๑ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัย
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านสิโปจัดโครงการพัฒนาศักยภาพหนูน้อยและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ อุทยานน้ำตกซีโป
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายมูฮำมัด มอลอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไอร์โซ พร้อมด้วยนางสาวจริยา แวบือซาและนางซูไวบะ ตาเห ครูรับผิดชอบเรื่องอาหารกลางวันโรงเรียน ได้อบรมทางไกลเรื่อง Thai School Lunh ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านไอร์โซ ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส โดยวัตถุประสงค์ของการเข้ารับการอบรมเพื่อรับรู้เกี่ยวกับการจัดทำอาหารกลางวันผ่านโปรแกรม Thai School Lunch การจัดทำสำรับอาหาร การเข้าใช้งานระบบต่างๆ ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาหารกลางวัน
วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านไอร์โซ ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส ได้จัดกิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมกับเปิดอาคารหอพักนักเรียนประจำ ตามโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายดนัย เส้งสีแดง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 เป็นประธานในพิธี........
วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านบองอได้จัดกิจกรรมร่วมสนุกทายผลฟุตบอลโลก 2018 และมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่โชคดีร่วมกันทายผล กิจกรรมในครั้งนี้ได้ใช้วิธี "ทำความดี แลกคูปอง ทายผลบอล ลุ้นรางวัล" ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนของรางวัลกิจกรรมในครั้งนี้
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านบองอรับการตรวจเยี่ยม การจัดอาหารกลางวันของโรงเรียน จากคณะกรรมการตรวจเยี่ยม ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณสำหรับคำแนะนำ เพื่อปรับปรุงการจัดอาหารกลางวันของนักเรียนต่อไป
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านบองอร่วมมือกับสมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนราธิวาส ร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดให้กับตนเองและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ห่างไกลจากยาเสพติด โรงเรียนบ้านบองอขอขอบพระคุณทางสมาคมฯ เป็นอย่างสูง
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านบองอได้ร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และกองกำลังหน่วยรักษาความปลอดภัยครู ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก กิจกรรมในวันดังกล่าวมีอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหน้าเสาธงหลังเคารพธงชาติ เดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด จัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับยาเสพติด และอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดให้กับนักเรียน