Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากรติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.210.201.170

1

0

1

321
1195
7470
10072
26736
26736


วันที่ 04 ธันวาคม 2560 ทางเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา นำโดยนางสาวรูซรีนา ปาแนแจกะ และนางสาวอาแอเสาะ โต๊ะมูสอ ศึกษานิเทศก์สพป.นราธิวาส เขต 3 และทีมงานนิเทศศูนย์เครือข่ายสถานศึกษามะรือโบออก ลงตรวจเยี่ยมและนิเทศการสอนบุคลากรครูโรงเรียนบ้านมะรือโบออก มิตรภาพที่ 199 เพื่อติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ในการนี้ทางโรงเรียนได้รับข้อเสนอแนะและคำติชมจากทางทีมงานนิเทศเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป ทางโรงเรียนขอขอบคุณทีมงานนิเทศมา ณ โอกาสนี้
วันที่ ๒๕กันยายน๒๕๖๐โรงเรียนบ้านสิโปประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาลเพื่อชี้แจงการดำเนินงานที่ผ่านมาและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ปกครองเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการศึกษาระดับอนุบาลและสนองความต้องการของชุมชน
๒๓สิงหาคม๒๕๖๐โรงเรียนบ้านสิโปพานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๑-๓ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านสิโปร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมกีฬา ประจำปี ๒๕๖๐
วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ผู้นำศาสนาพบปะนักเรียนหน้าเสาธง โดยมีปลัดอำเภอประจำตำบลจะแนะ พร้อมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านปารีเข้าร่วมด้วย
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านปารีจัดโครงการความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน
เมื่อวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านฮูลูจัดกิจกรรมกีฬาสี เพื่อให้นักเรียนมีความสามัคคี รักหมู่คณะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รวมไปถึงทำให้ร่างกาย มีสุภาพแข็งแรงและสมบูรณ์ และในโอกาสนี้ทางโรงเรียนบ้านฮูลู ขอขอบพระคุณวงโยธวาทิตจากโรงเรียนตันหยงมัส มา ณ ที่นี้ด้วย
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านฮูลูนำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฮูลู พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฮูลูมอบทุนซะกาตให้แก่นักเรียนยากจน
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนบ้านฮูลูจัดกิจกรรมศรัทธาชนสู่รอมฎอน ประจำปี ฮ.ศ. 1438 โดยได้รับเกียรติจากโตะครูอัสอารี ลาเต๊ะ เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง “รอมฎอน ที่เฝ้ารอ โดยผู้ปกครองและนักเรียนให้ความสนใจและตอบรับอย่างดี
เมื่อวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560 โรงเรียนบ้านปารี ได้มอบทุนให้กับเด็กนักเรียนที่กำพร้า จำนวน 15 คน