Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.87.61.215

1

0

1

358
904
2378
12273
17514
17514

กลุ่มอำนวยการ

# ชื่อที่ติดต่อ ตำแหน่ง อีเมล เบอร์มือถือ
1 น.ส.นงลักษณ์ หวังสุข ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 081-0972949
2 นายลุกมาณ์ ดือราอิง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 081-0926437
3 นางเสาวนีย์ สือรี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 086-2947898
4 น.ส.โฉมศรี กาญจนถาวร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 081-1013703
5 นางยูไนดะ หัสมานนท์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ 087-9692481
6 น.ส.ตอยีบะห์ เถาะ ครูผู้สอน ร.ร.บ้านตะโละ ช่วยราชการ 088-3919187
7 น.ส.ศศิธร กลางแท่น ครูผู้สอน ร.ร.ระแงะ ช่วยราชการ
8 นายอับดุลเล๊าะ วาลี พนักงานขับรถยนต์ 083-3987377
9 นายอุดร พ่วงพี พนักงานบริการ 084-6335851
10 นายธีรชัย ทิตพุฒ พนักงานบริการ 087-2977673
11 นายบุญเลิศ หะยีเจะแน พนักงานบริการ 083-1838322
12 นายอาหามัด เย๊ะ พนักงานบริการ 084-7016604
13 นายพิพัฒน์ ดอเล๊าะ พนักงานรักษาความปลอดภัย 086-2915447
14 นายรอซลัน ดอนิแม พนักงานรักษาความปลอดภัย 080-0370350
15 นายมามะรอซือรี มะดือราแว พนักงานรักษาความปลอดภัย

Fackbook Fanpage