Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากรติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 34.205.93.2

1

0

1

469
896
8294
11339
32867
32867

กลุ่มอำนวยการ

# ชื่อที่ติดต่อ ตำแหน่ง อีเมล เบอร์มือถือ
1 นายลุกมาณ์ ดือราอิง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 081-0926437
2 น.ส.โฉมศรี กาญจนถาวร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 081-1013703
3 นางยูไนดะ หัสมานนท์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ 087-9692481
4 น.ส.ตอยีบะห์ เถาะ ครูผู้สอน ร.ร.บ้านตะโละ ช่วยราชการ 088-3919187
5 น.ส.ศศิธร กลางแท่น ครูผู้สอน ร.ร.ระแงะ ช่วยราชการ 061-2418087
6 นายอับดุลเล๊าะ วาลี พนักงานขับรถยนต์ 083-3987377
7 นายธีรชัย ทิตพุฒ พนักงานบริการ 087-2977673
8 นายบุญเลิศ หะยีเจะแน พนักงานบริการ 083-1838322
9 นายอาหามัด เย๊ะ พนักงานบริการ 084-7016604
10 นายพิพัฒน์ ดอเล๊าะ พนักงานรักษาความปลอดภัย 086-2915447
11 นายมามะรอซือรี มะดือราแว พนักงานรักษาความปลอดภัย