Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.90.207.89

1

0

1

690
1830
4462
4462
4462

กลุ่มบริหารงานบุคคล

# ชื่อที่ติดต่อ ตำแหน่ง อีเมล เบอร์มือถือ
1 นางชฎารัตน์ หนูแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 087-8322545
2 น.ส.นิอาณีตา สาวัน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 081-6090749
3 นางอุษณีย์ เจ๊ะมาริกัน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 086-9652870
4 นางมัณฑนา แก่นจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 083-1854245
5 นางนูรไอนี ดอเล๊าะ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 087-2992455
6 นายอับดุลมูฮัยมิน สาแมง ครู ร.ร.ชุมชนสหพัฒนา ช่วยราชการ 081-9699258
7 น.ส.ยัสมิง ฮามูละ ครูผู้สอน ร.ร.บ้านกาลิซา ช่วยราชการ 083-6572386
8 นางจิตติมา เทพษร ลูกจ้างชั่วคราว 089-6587844
9 นายมะนายิ บือราเฮง ลูกจ้างชั่วคราว 087-8999095
10 น.ส.มัณฑิตา นราธิชาติ ลูกจ้างชั่วคราว 086-2898138
11 นายฟิกรี มะสีละ ลูกจ้างชั่วคราว 084-7089251
12 น.ส.แสงรวี พุดซ้อน ลูกจ้างชั่วคราว จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 086-2970712

Fackbook Fanpage