Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากรติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 18.204.2.190

1

0

1

10
2016
5158
12468
40777
40777

กลุ่มนโยบายและแผน

# ชื่อที่ติดต่อ ตำแหน่ง อีเมล เบอร์มือถือ
1 น.ส.เกษณี สาลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 081-0936133
2 น.ส.จิตรา มุกดาห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 083-3888705
3 นายเล๊าะ มานะ ครูผู้สอน ร.ร.บ้านละหาร ช่วยราชการ 087-0075171
4 น.ส.สุบัยด๊ะ ปูเต๊ะ ครูผู้สอน ร.ร.บ้านมะรือโบตก 089-9915532
5 น.ส.โนรียะห์ ชีวโรจน์ ครูผู้สอน ร.ร.บ้านบ่อทอง ช่วยราชการ 085-0778703
6 น.ส.ซูรนี หะยีหามะ ลูกจ้างชั่วคราว 087-3972027