Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากรติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 34.205.93.2

1

0

1

394
896
8219
11339
32792
32792

กลุ่มนิเทศ ฯ

# ชื่อที่ติดต่อ ตำแหน่ง อีเมล เบอร์มือถือ
1 นายนิยอ บาฮา ศึกษานิเทศก์ 081-2727464
2 นางศรีประภา เติมสังข์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 086-2860462
3 นายณัฐพงศ์ เหร่าหมัด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 089-5971662
4 นางรูซรีนา ปาแนเจกะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 080-7027321
5 น.ส.อะแอเซ๊าะ โต๊ะมุสอ ศึกษานิเทศก์ 087-3927391
6 นางสาธิตา สุขจันทร์ ครูผู้สอน ร.ร.บ้านน้ำวน ช่วยราชการ 081-2751831
7 น.ส.เจนจิรา หมวดคง ลูกจ้างชั่วคราว 084-6915022
8 นางอานิตา โต๊ะตาหยง พนักงานราชการ จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 081-7676017
9 น.ส.อาอิด๊ะ ตีรี ลูกจ้างชั่วคราว 085-4745535