Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร
ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 34.231.247.139

1

0

1

263
1425
6082
8480
23635
14617
38252

โรงเรียนในอำเภอจะแนะ

# ชื่อที่ติดต่อ ตำแหน่ง อีเมล เบอร์มือถือ
1 นายอาไซน์น่า อับดุลเลาะ ผอ.ร.ร.บ้านจะแนะ จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 089-8766026
2 นางยามีละ สาและ ผอ.ร.ร.บ้านตือกอ 081-8989881
3 นายอับดุลรอเปอ สะอุดี ผอ.ร.ร.บ้านละหาร จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 081-2763742
4 นายสมศักดิ์ บัวหอม ผอ.ร.ร.บ้านปารี 089-9751833
5 นางต่วนเยาะ สาแม รักษาการ ผอ.ร.ร.บ้านไอกรอส จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 088-4465229
6 น.ส.กัลยา สุนทรการวิโรจน์ ผอ.ร.ร.บ้านยะออ จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 089-2971060
7 นายรำรี สะมารา ผอ.ร.ร.บ้านดุซงยอ จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 081-9635144
8 นายมะนุ๊ ดือเระ ผอ.ร.ร.บ้านแมะแซ 089-5993140
9 นายมุตตา มาหะมะ ผอ.ร.ร.บ้านรือเปาะ จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 081-9572151
10 นายเพาซี ขาลี ผอ.ร.ร.บ้านริแง จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 081-8981256
11 นายศักดา กัลยากาญจน์ ผอ.ร.ร.บ้านบูเก๊บือแต จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 087-1257355
12 นายฟิกกรี ยีระ รักษาการ ผอ.ร.ร.บ้านกาแย จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 081-7382257
13 นายกอเร็น เกษม ผอ.ร.ร.บ้านน้ำหอม จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 086-2904192
14 นายบัณฑิต สาและ ผอ.ร.ร.ผดุงมาตร จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 089-2957811
15 นายอิสมาน มุวรรณสินธุ์ รักษาการ ร.ร.บ้านน้ำวน จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 089-9755792
16 นายสมหมาย เจ๊ะแว ผอ.ร.ร.พิทักษ์วิทยากุมุง จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 0818981278
17 นายสถาพร บรรลือพืช รักษาการ ผอ.ร.ร.ร่วมจิตต์ประชา 081-1281325
18 นายมาหะมะอุชมี สาแล๊ะ รักษาการ ผอ.ร.ร.บ้านไอร์โซ จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 081-7673525

Facebook Fanpage