Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.90.185.120

1

0

1

1386
2063
5191
7847
13038
13038

โรงเรียนในอำเภอเจาะไอร้อง

# ชื่อที่ติดต่อ ตำแหน่ง อีเมล เบอร์มือถือ
1 นายอุสมาน สะมะแอ ผอ.ร.ร.บ้านยานิง จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 081-9574968
2 นายวสันต์ สาและอาแร ผอ.ร.ร.บ้านเจาะไอร้อง จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 081-9593353
3 นายแวอารง แวสะมะแอ ผอ.ร.ร.บ้านโคก จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 081-9575806
4 น.ส.สุธิภรณ์ ขนอม ผอ.ร.ร.บ้านบาโงดุดุง จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 088-3914155
5 นายอาลี อาแวบือซา ผอ.ร.ร.บ้านลูโบ๊ะเยาะ จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 089-2976711
6 นายสุดิน มานิ ผอ.ร.ร.บ้านไอสะเตียร์ 087-2871649
7 นายเจ๊ะอารง เจ๊ะเด็ง ผอ.ร.ร.บ้านบูกิต จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 084-8563721
8 นางแวสือมะ สุขคติ รักษาการ ผอ.ร.ร.บ้านบาตาปาเซ 086-2962577
9 นายมุสตอปา ยะโก๊ะ ผอ.ร.ร.บำรุงวิทย์ จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 081-8980693
10 นายอานูวา อาบ๊ะ ผอ.ร.ร.บ้านเจาะเกาะ จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 081-8978370
11 นายอภินันต์ เอกธนานนท์ ผอ.ร.ร.บ้านบูเก๊ะตาโมง ฯ 081-9571932
12 นายมะหะมะรูขอเลย หะยีอาแต ผอ.ร.ร.บ้านมะรือโบออก ฯ จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 081-9574961
13 นายกูดอรอแม ยูโซะ ผอ.ร.ร.บ้านจูโวะ จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 081-3889381
14 นางมณี ลังเดช ผอ.ร.ร.ราชพัฒนา จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 089-8782819
15 นายมิตร หะยีหามะ ผอ.ร.ร.ราชประสงค์ 081-9574937
16 นายซากี สะมะแอ ผอ.ร.ร.บ้านตาโงะ 080-7141010
17 นายสุดิน มานิ ผอ.ร.ร.บ้านไอสะเตียร์ จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 0872871649
18 นายซากี สะมะแอ ผอ.ร.ร.บ้านตาโงะ จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 0807141010

Fackbook Fanpage