Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากรติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 34.205.93.2

1

0

1

466
896
8291
11339
32864
32864

โรงเรียนในอำเภอเจาะไอร้อง

# ชื่อที่ติดต่อ ตำแหน่ง อีเมล เบอร์มือถือ
1 นายบูรฮัน อิหะโละ ผอ.ร.ร.บ้านยานิง 087-2858255
2 นายซูฮัยมี ปาแนแจกะ ผอ.ร.ร.บ้านเจาะไอร้อง 084-967-8619
3 นายมาหะมะ ดือราซอ ผอ.ร.ร.บ้านโคก 081-7486024
4 นางคอรีเป๊าะ เจ๊ะมะ รก.ผอ.ร.ร.บ้านบาโงดุดุง 086-2974310
5 นางวันอาอีซะฮ์ สิดิ ผอ.ร.ร.บ้านลูโบ๊ะเยาะ 089-9775687
6 นายสุดิน มานิ ผอ.ร.ร.บ้านไอสะเตียร์ 087-2871649
7 นางสาวรอฮานิง มะแซสะอิ ผอ.ร.ร.บ้านบูกิต 062-195-4282
8 นางสาววิณา สามัญ ผอ.ร.ร.บ้านบาตาปาเซ จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 087-2886436
9 นางซาลีฮะห์ ดะเซ็ง ผอ.ร.ร.บำรุงวิทย์ จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 081-0949311
10 นายอานูวา อาบ๊ะ ผอ.ร.ร.บ้านเจาะเกาะ จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 081-8978370
11 นายซากี สะมะแอ ผอ.ร.ร.บ้านบูเก๊ะตาโมง ฯ จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 0807141010
12 นางซากีนา แวยูโซ๊ะ ผอ.ร.ร.บ้านมะรือโบออก ฯ จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 080-1383267
13 นางชัชฎาภรณ์ โพยมเมฆา รก.ผอ.ร.ร.บ้านจูโวะ
14 นายธนู นววิวรรธน์ ผอ.ร.ร.ราชพัฒนา 082-2822748
15 นายมิตร หะยีหามะ ผอ.ร.ร.ราชประสงค์ 081-9574937
16 นายซากี สะมะแอ ผอ.ร.ร.บ้านตาโงะ 080-7141010
17 นายอัสฮาร์ อัสมะแอ ผอ.ร.ร.ราชประสงค์ 086-2894853
18 นางนูรีฮาน หะยีสาแล๊ะ ผอ.ร.ร.บ้านตาโงะ จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 085-6719060

Facebook Fanpage