Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.198.119.26

1

0

1

1288
1288
11883
28346
15530
43876
นางรูซรีนา ปาแนเจกะ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

เบอร์มือถือ: 080-7027321

 

Fackbook Fanpage